BILTEN br  29                                                     

 FSPLogo

SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA PODRUČJA  ZRENJANIN

Br 1-29/ 2021

10.06.2022 g

 

                                             PODRUČNA  FUDBALSKA  LIGA ZRENJANIN

  Član 15 Propozicija takmičenja PFL Zrenjanin 

 Pravo nastupa zbog dobijene 4-2 opomene u  kolu nema:           Napomena : I pored evidencije saveza isključivu odgovornost za nastup igrača ima klub:

                                                                                sekretar FSP Zr Bikić Nenad      

                                                                        KOMESAR TAKMIČENJA PFL ZRENJANIN

                                                                                                O D L U K A :

     PODSEĆAJU SE KLUBOVI DA POŠTUJU PROPOZICIJE TAKMIČENJA ČL:14 I VERIFIKUJU

        SASTAVE NA VREME  KAKO BI ISPOŠTOVALI SLUŽBENI POČETAK UTAKMICE.

    OBAVEŠTENJE:

 Za učesnike baraž utakmica za popunu PFL Zrenjanin (drugoplasirani OFL Ži-Ki - trećeplasirani FSG

 Zrenjanin),po završetku poslednjeg kola predviđenog za 05.06.22.g.u utorak (07.06.22.) u 10 čas.

 sastanak u prostorijama FSP Zrenjanin izvlačenje domaćina prve utakmice i dogovor oko organizacije

 istih,Termini odigravanja su 12.i 19.06.2022.g.sa početkom u 17:30 čas.

 

 

                                                                                                                                                                                                                    Komesar takmičenja PFL Zrenjanin

                                                                         Ivan  Šibul  sr

POUKA O PRAVNOM LEKU : Protiv svih gore navedenih Odluka Komesara za takmičenje donetih u prvom stepenu zainteresovane strane imaju pravo žalbe drugostepenom organu Komisiji za žalbe FSP Zrenjanin . Rok za dostavljanje žalbi je 48 sati od dana prijema prvostepenih Odluka - objave na zvaničnom sajtu FSP Zrenjanin 
Uz žalbu obavezno priložiti dokaz o blagovremeno uplaćenoj taksi od 5.000,00 din. ( ,,Fudbal,, vanredni broj 32 ) na tekući račun saveza: 330-17000016-22 .
Netaksirane , neobrazložene , blagovremeno ne upućene , kao i žalbe upućene bez potpisa ovlašćenog lica  – BIĆE ODBIJENE.