ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ПОДРУЧЈА

ЗРЕЊАНИН  

За семинар судија и делегате ПФЛ Зрењанин за такмичарску 2022/2023.

На основу одлуке ИО СОС ФСП Зрењанин утврђен је ПРОГРАМ РЕДОВНОГ СЕМИНАРА

судија и делегата ПФЛ  Зрењанин.

Семинар ће бити одржан у недељу 07.08.2022.године у Зрењанину на стадиону у

Карађорђевом парку и Кристалној дворани.

  П Р О Г Р А М   С Е М И Н А Р А   С У Д И Ј А:

08:30 - Долазак на стадион у Карађорђевом парку.

09:00 - 10:00 - Провера физичке спремности.

10:30 - 11:30 - тест ПФИ.

12:00 - саопштење резултата и завршетак семинара.

 Н А П О М Е Н А :

 - Трошкове семинара у износу од 3.500,00 РСД судије ПФЛ доносе у готовини и предају

    их приликом пријаве на семинар.

П Р О Г Р А М   С Е М И Н А Р А   Д Е Л Е Г А Т А:

 08:30 - Долазак на стадион

 08:30 - 09:15 - провера теориске спремности.

 09-15 - 10:00 разговор са комисијом и комесаром.

 Н А П О М Е Н А :

 - Котизацију трошкова семинара у износу од 2.000.00 РСД делегати

    уплаћују матичним савезима. 

 

  

             FSP ZRENJANIN

   PIONIRSKO - KADETSKA LIGA

   U ZRENJANINU 02.08.2022

 

OBAVEŠTENJE

                               FSP ZRENJANIN ORGANIZUJE TAKMIČENJE PIONIRSKO KADETSKIH SELEKCIJA U TAKMIČARSKOJ 2022/23 g.

PORED OBAVEZNIH UČESNIKA U TAKMIČENJU ( KLUBOVI PODRUČNE LIGE SA TERITORIJE FSG ZRENJANIN I KLUBOVI VIŠIH LIGAKOJI NISU UČESNICI U LIGAMA FSV ) PRAVO NA UČEŠĆE PO PRIJAVI IMAJU I KLUBOVI NIŽIH LIGA SA TERITORIJE FSG ZRENJANIN 

   PRIJAVE ZA UČEŠĆE U TAKMIČENJU DOSTAVITI NAJKASNIJE DO 14.AGUSTA KANCELARIJI SAVEZA ILI PUTEM TEL. KONTAKTA :

                           063.8264347 - DIREKTOR LIGA  Vavan Dragan

                          023.561-319  - KANCELARIJA SAVEZA

                          064.3177777  - SEKRETAR Bikić Nenad

 

                                                                 DIREKTOR LIGA

                                                                  Vavan Dragan sr

    SEKRETAR FSP Zr

     Bikić Nenad SR