ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ПОДРУЧЈА

ЗРЕЊАНИН

УПУТСТВО ЗА БАРАЖ-УТАКМИЦУ ЗА ПОПУНУ ПФЛ ЗРЕЊАНИН

одлуком ИО ФСП Зрењанин,установљено је да се у такмичарској

2021/2022.сезони организује бараж утакмица за једно место у

такмичарској 2022/2023 години.У бараж утакмици учествују другопласирана

екипа МФЛ Житиште - Кикинда и трећепласирана екипа ,,А'' лиге ГФС Зрењанин.

Такмичење у баражу водиће се преко система ФСС КОМЕТ.

I

Бараж - утакмица су наставак првенства МФЛ Житиште - Кикинда и ,,А'' лиге

ГФС Зрењанин и играју се по двоструком куп систему.

Победник бараж утакмице је клуб који у два сусрета освоји више бодова.

У колико је исти број бодова одлучује гол разлика и клуб са бољом

гол разликом се пласирао у ПФЛ Зрењанин.

Уколико обе екипе освоје исти број бодова и иста је гол разлика победник

се добија извођењем удараца са места за казнени ударац на начин утврђен

Упутством Међународног борда,одмах по завршетку утакмице.

Одлуком ФИФА укида се правило гола у гостима.

Победник овог сусрета пласираће се у ПФЛ Зрењанин.

II

Жребом се одређује домаћин на првој утакмици.

Клуб домаћин организатор утакмице обавезан је да писаним путем обавести

надлежни орган МУП-а у року који одреди тај орган оверен примерак пре

почетка утакмице преда делегату утакмице као и да припреми подобан терен за игру.

Клуб домаћин је дужан да обезбеди лекарску службу и кола за хитне лекарске

интервенције .Уколико делегат утакмице констатује да кола за хитне лекарске

интервенције нису на стадиону утакмица неће почети односно неће се одиграти,

а последице ће сносити клуб домаћин.

Клуб домаћин- организатор утакмице дужан је да у свим осталим случајевима поступи

у складу са Правилником о фудбалским такмичењима Ф.С.Србије.

III

Право наступа имају сви правилно регистровани играчи,који су право наступа на

првенственим утакмицама имали до краја текуће такмичарске сезоне.

Играч који је завршио првенство са једном,две,три,пет итд.опомена,а његов клуб

наступа на утакмицама баража,опомене и аутоматска казна забране играњапосле

добијених четри,шест,осам итд.опомена се не бришу,већ играч са њима започиње

утакмице баража.

IV

Такмичарска комисија ИО ФСП Зрењанин је надлежни првостепени

такмичарски орган за бараж - утакмице.

За бараж - утакмице службена лица одређују председник или представник

Такмичарске комисије ИО ФСП Зрењанин(делегате) и Комесар за суђење ПФЛ

Зрењанин (судије)

V

Жалбе по свим основама подносе се Такмичарској комисији ИО ФСП Зрењанин

у року од 24 часа по одиграној утакмици.

Жалба на Одлуку Такмичарске комисије подноси се Комисији ИО ФСП Зрењанин

за жалбе наредног дана по пријему првостепене одлуке.Уколико рок за жалбу

истиче у недељу продужава се за наредни дан.

Такса на жалбу у првом степену износи 4.000,00 динара,а у другом степену 8.000,00

динара.Доказ о уплати таксе прилаже се уз жалбу.

Другостепена одлука мора бити донета у року два дана од пријема жалбе и коначна је.

VI

О дисциплинским прекршајима које начине клубови,играчи,стручни и технички

руководиоци,судије и функционери на бараж - утакмицама одлучује Такмичарска

комисија ФСП Зрењанин.

VII

Службена лица на бараж - утакмици имају право на накнаду за обављену дужност

коју сноси клуб домаћин.Накнада за делегата износи 3.000,00 динара,за главног

судију 4.000,00,за помоћнике судије 3.500,00 динара.

Путни трошкови износе 20 динара по пређеном километру од места доравака до

места одигравања утакмице и назад.

Делегат и судије 20 одсто накнаде уплаћују на рачун свог матичног савеза.

VIII

За све што није предвиђено овим упутством важе одредбе Правилника о Фудбалским

такмичењима ФСС,Дисциплинског Правилника ФСС и Пропозиција такмичења у

војвођанским фудбалским лигама.

 

                                               Председник такмичарске

                                                комисије ФСП Зрењанин,

                                              Иван Шибул,с.р.